กิจกรรมเปิดวังย้อนวันวานสงกรานต์เมืองสองแคว

ภาพบรรยากาศ จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเปิดวังย้อนวันวานสงกรานต์เมืองสองแคว ให้ประชาชนสรงน้ำพระบรมรูป 5 พระองค์ และร่วมรดน้ำผู้สูงอายุ
Visitors: 22,320