ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ “เพราะว่าเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำให้วันแรกของการรับตำแหน่งมีโอกาสได้ร่วมในพิธีอุ้มพระดำน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์พอดี”

“ผมเป็นคนที่นี่...การมาพัฒนาและทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดจึงเป็นความตั้งใจเบื้องต้นของผมเลย” นี่คือความรู้สึกของนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล หลังจากมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นครั้งแรกในชีวิต เรียกได้ว่าเป็นผู้ว่าฯป้ายแดง แต่หน้าที่การเป็นนักปกครองแล้วถือว่ามือฉมังเก๋าประสบการณ์ โดยยึดแบบความเรียบง่าย ติดดินและทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการบริหารงาน

  • ประเพณีงานอุ้มพระดำน้ำ

    “วันแรกที่ผมมารับหน้าที่ผู้ว่าฯ คือ ได้มาร่วมในพิธี อุ้มพระดำน้ำ ซึ่งเป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวเมืองเพชรบูรณ์ วันนั้นมีท่านพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีมาด้วย ท่านประทับใจเพชรบูรณ์มากเพราะหลังจากที่ทำพิธีอุ้มพระเสร็จ ก็มีพิธีโยนข้าวต้มลูกโยน มียายอยู่คนหนึ่ง แกไม่รู้จักท่านธนะศักดิ์ ก็เอาข้าวต้มลูกโยนมาแบ่งให้แสดงความมีน้ำใจต่อกัน ท่านก็บอกว่าคนเพชรบูรณ์ยิ้มออกมาจากตา ยิ้มออกมาจากใจ ท่านประทับใจมาก”
  • มาตรการช่วยเหลือเกษตร…ราคาผลผลิตตกต่ำ

    ปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งเป็นภาพรวมของทั้งประเทศ ซึ่งมีทั้งข้าวและข้าวโพด ในเรื่องของข้าว เราพยายามใช้มาตรการต่างๆ ทั้งมาตรการที่ทางรัฐบาลให้เครื่องมือมาผ่านทาง ธกส. โดยใช้มาตรการ การเปิดตลาดนัดข้าวสารและข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรหรือชาวนาได้มาขายสินค้าตรงกับผู้บริโภค เพื่อช่วยแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางออกไป อย่างน้อยก็สามารถปรับราคาให้ดีขึ้นได้
  • โครงการกรีนมาร์เก็ตจังหวัดเพชรบูรณ์

    อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีแนวคิดเริ่มต้นจากความมุ่งมั่นของภาครัฐ ที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้สามารถพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการกรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงเกิดภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลอย่างแท้จริงเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าทางการเกษตร
Visitors: 22,320