อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง

อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ปางอุ๋งสุพรรณฯ แหล่งท่องเที่ยวชุมชนยอดฮิตของอำเภอด่านช้าง ที่แม้จะเปิดมาเพียงหนึ่งปี ก็เป็นที่กล่าวขานกันในโลกออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวฟถึงความสวยงามของธรรมชาติรอบๆอ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ท่านที่ชอบการพักผ่อนนอนแพริมอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางทิวเขาล้อมรอบ ความนิ่งสงบของผืนน้ำสะท้อนกับฉากหลังอันงดงามของทิวเขา การจัดการเรือนแพ และการดูแลพื้นที่ป่าอย่างจริงจังของชุมชน ทำให้อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเต็มภาคภูมิของชุมชุนทั้ง 4 หมู่บ้านคือ บ้านพุน้ำร้อน บ้านโป่งข่อย บ้านหินลาด และบ้านหนองแก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายลาวครั่ง สงบ...งาม...น่าจะเป็นนิยามของ “ปางอุ๋ง” สุพรรณฯแห่งนี้

Visitors: 22,320