วัดเจริญพรต

วัดเจริญพรต 

ประวัติวัดเจริญพรต
ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2440 และได้ขึ้นทะเบียนก่อสร้างเมื่อปีมะเมีย เดือน 4 ขึ้น 10 ค่ำตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 เดิมชื่อ “วัดเพ่อเว่อ” เพราะบริเวณวัดเป็นป่าอุดมไปด้วยสัตว์ป่า และจะมีช้างป่าลงมาอาบน้ำที่หนองน้ำอยู่เสมอ จึงเรียกว่า “บ้านเพ่อเว่อ” ต่อมา พ.ศ.2490 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดเจริญพรต”

จุดเด่นของวัดเจริญพรต คือ โบสถ์ไม้งามหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ เป็นอุโบสถที่สร้างจากไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง 
ตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนสุรนารายณ์ หมู่ที่ 4 บ้านเจริญผล ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายมี พระครุสุทธิบุญญากร เป็นเจ้าอาวาส
Visitors: 22,320