วัดพระนอน

วัดพระนอน
 
ประวัติความเป็นมา 
มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน อาณาเขตทิศเหนือยาว 2 เส้น 15 วา ติดต่อกับถนนหมู่บ้าน ทิศใต้ยาว 3 เส้น ติดต่อกับคลองวังชมพู ทิศตะวันออกยาว 3 เส้น 10 วา ติดต่อกับซอยเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันตกยาว 2 เส้น 10 วา ติดต่อกับที่ดินของนายขาว นางอุ่น ซึ่งมี น.ส.3ก. เป็นหลักฐานและมีธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 8ไร่ 2 งาน ตาม น.ส.3ก. เลขที่ 871 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบ มีหมู่บ้านล้อมรอบทั่วไป

 

ตั้งอยู่เลขที่ 37 บ้านนายม หมู่ที่ 3 ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
Visitors: 22,320