วัดลานคา

วัดลานคา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดลานคา

พระประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พุทธศิลป์ล้านช้าง หน้าตักประมาณ 50 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ ซึ่งในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่ค่อยปรากฏพระพุทธรูปลักษณะเช่นนี้มากนัก เนื่องจากมีการเล่าต่อๆ กันมาว่า พระประธานองค์นี้ ได้รับการอัญเชิญมาจากประเทศลาว ประมาณรัชสมัยรัชกาลที่ 1-3 ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานการย้ายถิ่นฐานของชาวลาวพวนจากประเทศลาว เข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆ กัน

พระประธานองค์นี้ ประดิษฐานอยู่ที่วัดลานคาเกือบ 200 ปี ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถหลังใหม่ซึ่งสร้างทดแทนหลังเก่าและมีการถวายนามว่า “พระพุทธมหามุณีนายก” และมักจะเรียกกันว่า “หลวงพ่อบารมี”

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้าจ.สุพรรณบุรี มีเนื้อที่ตั้งวัดประมาณ 10 ไร่ อยู่ด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำท่าจีน ตรงข้ามกับตลาดเก้าห้อง เป็นวัดชุมชนไทยพวนมาแต่เดิม
Visitors: 22,319