วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ประวัติความเป็นมา 

สถานที่ธรรมภูมิอันงดงามแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เป็นทิวเขาสูงใหญ่ซ้อนเรียงรายกันอย่างสวยงามมีเรื่องเล่าขานต่อๆกันว่าบนยอดผาตระหง่านนี้มีถ้าอยู่ชาวบ้านทางแดงหลายคนเคยเห็นลูกแก้วลอยอยู่เหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้าจึงเชื่อกันว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา จึงยกให้ที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรมณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายจำนวน ๒๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้น ๙๑ ไร่

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัด ในมงคลนามว่า “วัดพระธาตผาแก้ว” เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ตั้ง ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”

ตั้งอยู่ เลขที่ 95 หมู่ 7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280
Visitors: 22,320