วัดธรรมยาน

วัดธรรมยาน

ตั้งเป็นอนุสรณ์ บูชาพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นพระอาจารย์ และเปรียบเสมือนพ่อแม่ ผู้อบรมให้ความรู้ทางธรรมมาตลอด จนสิ้นอายุขัยของหลวงพ่อ และเนื่องจากได้รับพระฐานานุกรม “พระปลัด” จากหลวงพ่อสมัยเป็น “เจ้าคุณพระสุธรรมยานเถระ” จึงนำคำว่า “ธรรมยาน” มาตั้งเป็นชื่อวัด สื่อความหมายว่า “สถานที่นี้เปรียบเสมือนยานพาหนะ (เรือ) นำพา ให้เข้าถึงธรรม”

ตั้งอยู่ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
Visitors: 22,320