ทะเลสาบหนองหาร

หนองหาร...ทะเลสาบใหญ่สุดในอีสานเมื่อเอ่ยถึง “หนองหาร” คนส่วนใหญ่จะนึกถึงจังหวัดสกลนครเนื่องด้วยมีแลนด์มาร์คคือหนองหาร ซึ่งเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดในอีสาน และเป็นรองแค่บึงบอระเพ็ด ด้วยขนาดพื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตรหนองหารในอดีตเคยเป็นที่สร้างบ้านแปงเมือง ดังปรากฏหลักฐานทางด้านโบราณคดีและบันทึกทางประวัติศาสตร์ ในชื่อว่า “เมืองหนองหารหลวง” นอกจากนี้ยังมีตำนานที่เล่าถึงการเกิดของหนองหารว่าเกิดจากเมืองต่างๆ ถล่มลงในหนองน้ำ และในนิทานกะฮอกด่อนเล่าว่าเกิดจากการกระทำของพญานาคบริเวณรอบๆ หนองหารในปัจจุบัน ถูกจัดเป็นสวยสุขภาพขนาดใหญ่ ชื่อ “สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์” หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “สระพังทอง” มีไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดสวนหย่อมสวยงาม บรรยากาศร่มรื่น เย็นสบาย เหมาะแก่การออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

Visitors: 22,320