ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มีความคุ้นเคยกับจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างดี เนื่องจากท่านเคยปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ.2553 และในปี พ.ศ.2559 ท่านได้กลับมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จังหวัดที่มีความสำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย โดยท่านมีแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดที่ยึดมั่นเสมอมาก็ คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ควบคู่กับหลักการบูรณาการประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย และการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียว 

ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า “เราเป็นข้าราชการของในหลวงด้วยกันอย่าไปแยกว่าหน้าที่ของ เราเราทำเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่เราต้องร่วมมือด้วยกันทุกภาคส่วน”

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่สำคัญของประเทศ เป็นจังหวัดที่สร้างเศรษฐกิจ
ทั้งในเรื่องของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

  • เน้นแก้ปัญหา-เพิ่มรายได้ตามนโยบายรัฐบาล

    ขณะนี้ รัฐบาลมีนโยบายเน้น ในเรื่องของรายได้ของประเทศ และเรื่องการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพราะฉะนั้นในส่วนของจังหวัดชลบุรี ซึ่งพี่น้องประชาชนของเราก็มีที่ยังเดือดร้อนอยู่ จากนโยบายต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งบางคนมองว่าชลบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว แต่ความจริงภาคเกษตรกรรมเรามีถึง 43 % ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการช่วยเหลือชาวนา ชลบุรีเราก็ทำ เพราะฉะนั้นนโยบายที่เราเน้นหนักก็คือ ในเรื่องของการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในขณะเดียวกัน เราก็มองไปที่ภาพรวมของประเทศ ว่าเราจะส่งเสริมทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว ในเรื่องอุตสาหกรรม ว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศเราได้ประโยชน์ให้มากที่สุด
  • พร้อมรับมือกับท่องเที่ยว & อุตสาหกรรม

    ผมได้รับทราบคำสั่งก่อนที่จะมาอยู่จังหวัดชลบุรีประมาณ 1 เดือน ก็ได้มีเวลาเตรียมตัวหาข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว แล้วก็เรื่องอุตสาหกรรม ผมก็ต้องดูว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งต่างๆ มันเกิดผลเป็นรูปธรรมเช่นเรื่องการท่องเที่ยว ก็คิดว่าจะทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวเยอะๆ โดยเอาผมเป็นตัวตั้งว่าถ้าผมมาเที่ยวชลบุรี ผมจะไปเที่ยวที่ไหน ผมจะคิดแบบนักท่องเที่ยว ว่าอยากจะเห็นสิ่งสวยๆ งามๆ เวลาไป มีความสะดวกสบาย และที่สำคัญที่สุดคือ ไปแล้วผมก็อยากอยู่แบบปลอดภัย เมื่อมาเป็นผู้ว่าฯ ที่นี่ ผมก็ต้องทำในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เป็นเรื่องใหญ่ๆ คือเรื่องของความสะดวก เรื่องของความสะอาด เรื่องของความปลอดภัย และเรื่องของความสวยงาม ฯลฯ
  • ประชารัฐกับการแก้ปัญหาเมืองชล

    ผมมองว่าจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องมีการแข่งขันสูง เป็นจังหวัดที่เราจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม เพราะฉะนั้นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นมาก เมื่อผมมารับตำแหน่งผมก็ได้รับคำต่อว่าจากพี่น้องประชาชน ว่าการเดินทางไปไหนไม่สะดวก ถนนหนทางก็ยังไม่ดี รถก็ยังติด จะเข้าไปที่เขตอุตสาหกรรมหรือจะไปท่องเที่ยว รถติดเป็นอย่างมากเลย หรือปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ปัญหาเหล่านี้เราต้องรีบทำก่อน เพราะว่ามันเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนผมว่าเราต้องบูรณาการทุกภาคส่วนมาคุยกัน ว่าตรงไหนมันเป็นปัญหา แล้วเราจะแก้อย่างไร เป็นปัญหาจากข้อกฎหมาย , เป็นปัญหาจากประชาชน หรือเป็นปัญหาจากส่วนราชการ เราต้องมาร่วมมือกันแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้การทำงาน ณ วันนี้ เราต้องทำในรูปของประชารัฐ เพราะว่าปัญหาทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับคน 3 กลุ่ม ก็คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาคุยกัน มาร่วมมือกันแก้ในทุกปัญหา และทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
Visitors: 22,320