ภาพบรรยากาศ มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR 2017

มหานครผลไม้ "FRUITPITAL FAIR 2017" ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดผลไม้, การจำหน่ายผลไม้อินทรีย์ปลอดภัย การแสดงประวัติผลไม้หายาก มหกรรมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดี ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
Visitors: 22,320