ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตราษฎร มุ่งเน้นความเป็นผู้นำในการผลิตเซรามิกลายภาพเขียน เพื่อการค้า คือ วิสัยทัศน์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งตั้งอยู่บ้านกุดนาขาม หมู่ 9 ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ฯ แห่งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับราษฎรเพื่อให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีครอบครัวที่อบอุ่นขึ้นเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการทำเซรามิกและอาชีพอื่นๆ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจไปเยี่ยมชมหรือซื้อหาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม สามารถใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 ระยะทาง 84 กิโลเมตร ถึง อ.สว่างแดนดิน แยกขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 2091 และแยกซ้ายเข้าเส้นทางหมายเลข 2280 เป็นเส้นทางสู่ อ.เจริญศิลป์ ไปอีกประมาณ 23 กิโลเมตร ศูนย์ฯ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. ทุกวันอังคาร-วันเสาร์

Visitors: 22,320